AGROSS

Historie

      Zadlužená farma č.p.13 a 14 vč. cihelny byla zakoupena v roce 1936 Matějem a Blaženou Prchalovými za cenu 2,5 mio ČSK, kteří zde hospodařili na 126 ha až do roku 1948 (Matěj Prchal umírá 10.10.1936-manželka pokračovala sama za pomoci známých z Ruzyně-Václav Štulc a příbuzných zeť Evžen Kotrba), do 1950 pokračovala dcera Vlasta Bačinová s manželem Jaroslavem kdy jim bylo hospdařáství bez náhrady odebráno. 

 

      

Po roce 1989 byly nemovitosti v rámci restituce postupně vydávány zpět původním majitelům ve značně zdevastovaném stavu. V rámci nových zákonů podporujících soukromé hospodaření v Československé republice byla započata celková oprava vydaných nemovitostí a zároveň se postupně přebíraly pozemky patřící k této nemovitosti. 

        Zásadním rozhodnutím nových hospodářů na základě podnikatelského záměru, bylo zvětšit výměru obhospodařované půdy. Začaly být pronajímány pozemky okolních nehospodařících vlastníků až na současnou výměru cca 900 ha orné půdy. 

      

  V průběhu doby se ukázala možnost a nutnost rozšířit stávající hospodaření o další
nezemědělské podnikatelské aktivity.


 

Provozováno na systému DOMÉNY s.r.o.