AGROSS

Pískovna Klíčany spol. s r.o.


 

 

Provozní doba: nakládka písku, uložení  
Po - Čt   6.30 - 15.00
 Pá   6.30 - 14.00
www.piskovna-klicany.cz
 

Nabídka:         

  - nejlevnější štěrkopísek a skládkování
  - prodej na fakturu i za hotové
  - objednávky osobně, nebo na telefon.

 

 !!! V provozu nově vybudovaná VÁHA - i komerční vážení !!!

  ( mostová, váživost 80t i OBCHODNÍ VÁŽENÍ)

 

 

 

Vhodnost - použití:

  - zemní práce - vhodnost pro veškerá zemní tělesa
  - násypy, zásypy, obsypy,
  - vrstvené násypy pozemních komunikací
  - použití jako ztužující vrstvy
  - základová půda pod plošnými základy
  - zřizování roznášecích konsolidačních polštářů
    pod objekty, předpoklad zhutnění
    na ID > 0,8 D = min 98%
  - stabilizace zemin
  - dávkování cementu podle průkazních zkoušek
    pevnosti  

 


  Ceny od 1. 7. 2007

  - 1t štěrkopísek těžený -60,- Kč bez DPH
  - 1t zásypový tříděný písek 0-8 - 80 Kč bez DPH 
  - 1t kačírek 8 -32 - 40,- Kč bez DPH                                                      
    Pro prodej písku 19% DPH.

  - 1t uložení nezávadného materiálu suť - 230,- Kč bez DPH
  - 1t výkopek a zemina - 195,-Kč bez DPH
    Pro zavážku 19% DPH.


 

 

DOPRAVU LZE OBJEDNAT:
FY STAPO - PRAHA a.s.
www.stapopraha.cz
Šťastný Václav - SAND Klíčany
tel.: 602 305 880, 602 250 551

 

Provozováno na systému DOMÉNY s.r.o.