AGROSS

podpora MAS Nad Prahou

PROJEKT PODPOŘENÝ MAS NAD PRAHOU

Žadatel pan Bc. Ondřej Bačina podal v roce 2022 žádost o dotaci PRV přes MAS Nad  Prahou  a byl vybrán k podpoře projektu. Nyní je projekt realizován.

Název projektu: Zvýšení diverzifikace a konkurenceschopnosti v produkci zrnin.

Předmětem projektu je nákup sušárny zrnin, která bude spolupracovat s již rekonstruovanou posklizňovou linkou. Umožní sklizeň zrnin v širším sklizňovém okně bez ztrát na kvalitě.

Výsledkem projektu je nákup nové technologie sušárny zrnin, která přinese tyto výsledky:

Časová flexibilita, nezávislost na nakupované  nedostatečné kapacitě  služeb, rozšíření využití stávající investice do posklizňové linky. Snížení nákladů a posílení konkurenceschopnosti i potravinové bezpečnosti.

Náklady projektu: 6 025 800 Kč včetně DPH

Dotace: 2 490 000 Kč.

 

Provozováno na systému DOMÉNY s.r.o.