AGROSS

Zemědělská výroba

Rostlinná výroba

 

Produkty:
- obiloviny
 
 


- olejniny
 
 


- okopaniny

- pšenice jarní, ozimá
- ječmen sladovnický, ozimý
- kukuřice
- oves

- řepka ozimá, jarní
- slunečnice
- hořčice
- soja, mák 

- cukrovka
- brambory

-potravinářská, krmná

 

 

Technologie
- od roku 1992 nastoupen trend optimalizace práce a minimalizace nákladu na výrobu
  a) nové technologie v oblasti pěstování a ochranny rostlin
  b) minimalizační bezorebné postupy, implementace Precision farming (precizní zemědělství)      do praxe ve spolupráci s MJM Litovel s využitím nových, výkonných, k životnímu prostředí šetrných strojů
- strojní vybavení - traktory značky Massey Ferguson, sklizňová technika firmy Claas,
  GPS systém Agrocom, další strojní vybavení, od firem Hadri, MF, Manitou,
  Dalbo, Accord, Bogballe a tuzemských výrobců
- posklizňové zpracování produktů, čištění a skladování ve vlastních prostorách

 

Živočišná výroba

Produkty:
- nosnice - vejce z domácí produkce v roce 2012 rekonstrukce dle EU
- jatečná produkce vepřového - 150 ks vepřů ve výkrmu v několika typech ustájení
- včelstva - mimotržní funkce při opylení zemědělských plodin, produkce medu

Nabídka

(společná pro rostlinnou i živočišnou produkci)
- drobný prodej všech produktů v areálu farmy, objednávky možné na kontaktních
  telefonních číslech
- vetší objemy produkce obchodovány smluvně

Provozováno na systému DOMÉNY s.r.o.